- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Trwa budowa kanalizacji w gminie

11-04-2016

Sieć kanalizacji o dł. 4,7 km, obejmującej zasięgiem ok. 580 mieszkańców zakłada kolejny etap budowy kanalizacji wraz z przyłączami w gminie Niemodlin. W ubiegłym roku wykonano roboty w rejonie osiedla przy ul. 700-lecia i ul. Zielonej. W 2016r. w ramach VII etapu kanalizacja obejmuje również inne rejony Niemodlina w ulicach: Bohaterów Powstań Śląskich, Brzeskiej, Podgórnej, Bocznej, Wojska Polskiego i Parkowej. Oprócz kanalizacji zamontowane zostaną 4 przepompownie ścieków sieciowych i studzienki kanalizacyjne. Po robotach ziemnych konieczne będzie odtworzenie nawierzchni dróg i chodników. Tam, gdzie to jest konieczne, przy okazji budowy kanalizacji, wymieniania jest także sieć wodociągowa. Po zakończeniu zadania tzw. aglomeracja niemodlińska obejmująca miasto Niemodlin, Wydrowice i Gościejowice, będzie już w całości skanalizowana. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Niemodlinie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska, mniejszego zanieczyszczenia gleby oraz wód. Koszt budowy VII etapu po przetargu wyniesie ok. 2,5 mln zł.

DSC_5697.jpeg
DSC_5700.jpeg
DSC_5689.jpeg
DSC_5693.jpeg
DSC_5696.jpeg

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie