- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Radni obradowali podczas XXIV sesji

05-05-2016

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie radni przyjęli sześć uchwał. Na początku burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz, przedstawiła informację z działalności międzysesyjnej, przyjmowane były także interpelacje i zapytania. Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015, ocenę zasobów pomocy społecznej gminy Niemodlin za 2015r., sprawozdanie z realizacji podjętych działań w 2015 roku przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Niemodlin oraz sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie z uwzględnieniem realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niemodlin za 2015 rok. Przyjęto także sprawozdanie finansowe Samorządowego ZOZ w Niemodlinie za 2015r. Następnie radni podjęli następujące uchwały: w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, w sprawie wydzielonych rachunków dochodów, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie za 2015 rok, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji oraz w sprawie zmian w budżecie Gminy Niemodlin na rok 2016.

DSC_6302.jpeg

Radni oceniając działalność SZOZ za 2015 rok podkreślali, że gminna placówka jest aktualnie bez długów i generuje zyski. Obecna podczas obrad Rady Miejskiej w Niemodlinie, Teresa Adamczyk, dyrektor SZOZ w Niemodlinie przechodzi na emeryturę. Ogłoszono właśnie konkurs na stanowisko dyrektora gminnej placówki. Zadaniem Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych.

DSC_6326.jpeg
DSC_6322.jpeg

W czasie sesji, burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz poinformowała, iż wszyscy mieszkańcy mogą korzystać z przejazdu autobusami szkolnymi. W ramach tych usług istnieje dodatkowa linia na trasie Rogi, Góra, Gracze, Magnuszowice, Szydłowiec Śl. Niemodlin. Natomiast od 1 kwietnia 2016 r. zostały uruchomione 3 dodatkowe linie na trasie Głuchołazy – Opole i z powrotem przez Radoszowice, Gracze, Magnuszowice, Szydłowiec Śląski, Niemodlin Boh. Powst. Śl. , Niemodlin Reja, Niemodlin Opolska, Michałówek, Sosnówka. Istnieje również linia na trasie Opole – Grodków i z powrotem przez Radoszowice, Gracze, Magnuszowice, Szydłowiec Śl., Rzędziwojowice, Gościejowice, Niemodlin, Michałówek, Sosnówka.

DSC_6313.jpeg
DSC_6312.jpeg
DSC_6307.jpeg
DSC_6303.jpeg


Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie