- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Gminny Punkt Konsultacyjny

23-05-2012

Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dla członków ich rodzin mieści się w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 (budynek Biblioteki Publicznej – II piętro)

i udziela pomocy w zakresie:
•motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
•informowania o ofertach terapeutycznych w regionie i poza nim,
•prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych,
•wsparcia/edukacji osób po zakończonym leczeniu odwykowym,
•wsparcia/edukacji Dorosłych Dzieci Alkoholików,
•wsparcia/edukacji dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentujących
z alkoholem lub narkotykami i zagrożonych uzależnieniem,
•wsparcia/edukacji dla ofiar przemocy,
pomocy psychologicznej

Usługi Punktu są nieodpłatne.

Godziny przyjęć mieszkańców:

Czwartek:
od 14.00 do 17.00 - specjalista terapii uzależnień

Piątek: (poza przedostatnim piątkiem w miesiącu):
od 8.30 do 11.30 - instruktor terapii uzależnień

Porady telefoniczne udzielane są w godzinach pracy Punktu Konsultacyjnego (nr tel. 77/ 4 606 313).

Psycholog przyjmuje w Ośrodku Pomocy Społecznej po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Ośrodka (tel. 774607945 w.21)


Miejsko-Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przyjmuje interesantów
w przedostatni roboczy piątek każdego miesiąca
w godz. od 15.00 do 18.00
w siedzibie Punktu Konsultacyjnego

Wnioski do Komisji można również kierować korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin.