Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Strażacy-ochotnicy z gminy Vechelde z wizytą w naszej gminie …

20-05-2016

W pierwszym dniu pobytu strażacy z Vechelde zwiedzili jednostki OSP w Grabinie, Krasnej Górze, Rogach i Grodźcu, gdzie spotkali się z Burmistrz Niemodlina, Dorotą Koncewicz i radnymi Rady Miejskiej w Niemodlinie. W dniu 14 maja b.r. zaplanowano na terenie Leśnictwa Szydłowiec Śląski gminne ćwiczenia jednostek OSP we wspólnych działaniach ratowniczo-gaśniczych na obszarze leśnym. W ćwiczeniu uczestniczyły dwie jednostki OSP działające w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (OSP Grabin i OSP Gracze), jednostki OSP z Godźca, Krasnej Góry, Rogów, Zakładowej OSP z PSS „Bazalt-Gracze” w Graczach oraz goście z Vechelde, którzy ćwiczyli wspierani samochodem pożarniczym z OSP Gracze. W ćwiczeniach wzięli również udział leśnicy: Maciej Dzwonnik i Mirosław Dec. Po wspólnej odprawie, brać strażacka z leśnikami z pełną werwą zrealizowała postawione do wykonania zadania. Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, doskonalenie umiejętności rozwiazywania problemów i podejmowania decyzji w oparciu o ocenę zaistniałej sytuacji, a przede wszystkim zgrywanie obsady osobowej poszczególnych jednostek. Po zakończeniu ćwiczeń uczestnicy spotkali się w Graczach, gdzie w obecności Burmistrz Niemodlina podsumowano przebieg ćwiczenia, a ponadto zaprezentowano zdjęcia ze współpracy z gminą Vechelde, omówiono dotychczasowe dokonania i po wspólnych rozmowach zakończono pobyt w Graczach. W czasie dwudniowego pobytu strażacy z Vechelde spotkali się ze strażakami z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Niemodlinie, zwiedzili Zamek w Niemodlinie, a także zapoznali się z warunkami szkoleniowymi w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Opolu.

Komendant M-G  i  Prezes ZM-G OSP w Niemodlinie