- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Rusza rekrutacja do Projektu „ Recepta na uśmiech”

31-05-2016

Rekrutacja do Projektu będzie trwała od 01.06.2016 r. do 07.06.2016 r. Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. „Recepta na uśmiech” zostały zamieszczone w zakładce "Recepta na uśmiech - informacje dot. Projektu": http://niemodlin.pl/2365/1080/recepta-na-usmiech-informacje-dot-projektu.html

Dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu – Stowarzyszeniu „ Promocja Przedsiębiorczości”, przy ul. Damrota 4 ( III p.) w Opolu, w trakcie naboru, w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. W ostatnim dniu naboru, tj. w dniu 07.06.2016 r. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00.

Szczegóły dotyczące projektu także na:
www.spp.opole.pl

logo.jpeg