Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Oferta Realizacji Zadania Publicznego - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

31-05-2016

                                                                                                                                                                               Niemodlin, 30 maja 2016 r.

Burmistrz Niemodlina ogłasza, że w dniu 19 maja 2016 r. do tut. Urzędu wpłynęła od Uczniowskiego Klubu Sportowego „JEDYNKA” w Niemodlinie oferta realizacji zadania publicznego, złożona z własnej inicjatywy Organizacji. Burmistrz Niemodlina działając na podstawie art. 19a ust. 1 i 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) zamieszcza poniżej tą ofertę do publicznego wglądu. Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dot. tej oferty.

Pobierz plik z treścią Oferty:
PDFOferta.pdf (2,28MB)