Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Jednogłośnie absolutorium dla Burmistrz Niemodlina

31-05-2016

Absolutorium dla Burmistrz Niemodlina

Jednogłośnie Rada Miejska w Niemodlinie w dniu 30 maja 2016 r. udzieliła Burmistrz Niemodlina absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 r. Głosowanie poprzedziło przedstawienie sprawozdań wraz z informacją o stanie mienia gminy - wystąpienie burmistrz Doroty Koncewicz, przedstawienie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i opinie poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Niemodlinie. Burmistrz oraz radni podziękowali kierownictwu Urzędu Miejskiego oraz dyrektorom jednostek za całoroczną pracę. Burmistrz Dorota Koncewicz przypomniała też najważniejsze inwestycje, które zrealizowano w poprzednim roku (zob. prezentację „Inwestycje w Gminie Niemodlin 2015”: https://www.youtube.com/watch?v=kmqk8rRR56k)

DSC_0356.jpeg
DSC_0363.jpeg
DSC_0366.jpeg
DSC_0319.jpeg
DSC_0318.jpeg
DSC_0349.jpeg


„Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej” dla byłej dyrektor SZOZ

Na wniosek burmistrz Doroty Koncewicz, Rada Miejska w Niemodlinie, podjęła uchwałę o nadaniu honorowego tytułu Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej Pani Teresie Adamczyk. Burmistrz Niemodlina odczytała uzasadnienie wniosku następującej treści:

Pani Teresa Adamczyk jest znana, jako wieloletni Dyrektor Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie. Tą funkcję pełni nieprzerwanie od 1 lipca 2003 roku. Jej doskonałe menadżerskie uzdolnienia doprowadziły do bardzo dobrej kondycji finansowej Zakładu, wyrażającej się w ostatnich latach corocznymi zyskami. W Zakładzie widać rękę dobrego gospodarza, jakim jest Pani Teresa Adamczyk. Wymiernym tego efektem są przeprowadzane naprawy, remonty, systematyczne doposażanie Zakładu w nowoczesny sprzęt i urządzenia medyczne, co wpływa na wysoką jakość świadczonych usług i komfort pacjentów Zakładu. Pani Teresa Adamczyk swoim wielkim osobistym zaangażowaniem stale pracuje na wizerunek zarządzanej firmy, osiągając sukces w postaci uzyskania przez Zakład certyfikatu jakości ISO. Oddana pracy na rzecz służby zdrowia sukcesywnie poszerza działalność SZOZ zapełniając w ten sposób luki systemu ochrony zdrowia w dostępie mieszkańców Gminy do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Dzięki Jej uporowi i determinacji został w Zakładzie uruchomiony Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej i Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, cieszące się dużym zadowoleniem mieszkańców. Otwartość Pani Teresy Adamczyk na sprawy ochrony zdrowia procentuje też bardzo dobrą współpracą z okolicznymi, niezależnymi podmiotami służby zdrowia. Dokonania Pani Teresy Adamczyk w dużej mierze przyczyniają się do pozytywnego wizerunku Gminy Niemodlin i jej promocji.

Po głosowaniu były gratulacje dla Pani Teresy Adamczyk oraz dla nowej dyrektor Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie Pani Jadwigi Konieczniak.

DSC_0410.jpeg
DSC_0430.jpeg

Podczas sesji radni podjęli także uchwały w sprawach: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmian w budżecie Gminy Niemodlin na rok 2016.

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie