Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Konkurs plastyczny z wspólnym warsztatem sitodruku

02-06-2016

Projekt "W NIEMODLINIE NIE GĘSI, POLSKIE KSIĄŻKI ZNAJĄ" to konkurs plastyczny skierowany do młodzieży szkolnej od 4 klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej z 9 szkół gminy Niemodlin, zakończony wspólnym warsztatem sitodruku, gdzie wyróżnione prace uczestnicy konkursu samodzielnie powielą na różnych powierzchniach (kartonach i tekturach, koszulkach, torbach, tkaninach itp). Całość zakończy wystawa pokonkursowa (wszystkich wykonanych prac) i po warsztatowa (prace i dokumentacja zdjęciowa z przebiegu warsztatu) w wybranej przestrzeni publicznej miasta Niemodlin - Ośrodek Kultury, a następnie szkoły i biblioteki w gminie. Tematem konkursu jest stworzenie przez uczestników projektów graficznych okładki książkowej lub ilustracji do książki, będącej indywidualną i twórczą wizją plastyczną, inspirowaną tematem i treścią wybranego arcydzieła klasyki literatury polskiej.

13329579_284564588552203_492292034390514408_o.jpeg

Zgodnie z ustalonym regulaminem konkursowym prace konkursowe uczestnicy wykonują samodzielnie w domu i w określonym terminie do 10 WRZEŚNIA 2016 r dostarczają do oceny dla jury konkursowego - do sekretariatu OŚRODKA KULTURY w Niemodlinie lub na ręce nauczycieli języka polskiego w danej szkole. Ocenie podlegać będzie głównie spójność twórczej wizji plastycznej z treścią danej pozycji klasyki literatury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem treści dotyczącej polskiej tradycji narodowej, historycznej i kulturowej pielęgnujących polskość i świadomość narodową. Dopiero drugim kryterium oceny będzie jakość i walory warsztatu plastycznego danego uczestnika.

Jury wybierze 15 prac 15-tu uczestników dla których przyzna wyróżnienia w postaci dyplomów okolicznościowych i udziału w wspólnym warsztacie sitodruku, który odbędzie się 23 WRZEŚNIA 2016 r. oraz w wystawie - 30 WRZEŚNIA 2016. Jury przyzna też 3 cenne nagrody rzeczowe dla najlepszych prac.

W atrakcyjny, nietypowy sposób poprzez zaangażowanie plastyczne uczestników konkursu jak i ciekawy warsztat z sitodruku chcemy zachęcić młodzież do aktywnego czytania arcydzieł literatury polskiej będących częścią tradycji narodowej i tożsamości kulturowej. Forma kreatywnego, aktywnego działania plastycznego i warsztatowego pozwoli młodzieży pokazać na podstawie znajomości literatury polskiej swoją artystyczną, indywidualną wizję polskości, upowszechni ją na wystawie szerszemu odbiorcy i wzmocni poczucie tożsamości narodowej.

Projekt trwa od 20.05.2016 r. do 30.09.2016 r.

Rezultaty jakie chcemy osiągnąć realizując projekt "W NIEMODLINIE NIE GĘSI, POLSKIE KSIĄŻKI ZNAJĄ":

-wsparcie procesów kształtowania pozytywnych postaw narodowych, kulturowych i historycznych, upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego
-wzmocnienie i pielęgnacja poczucia polskości i świadomości w tym zakresie
-kształtowanie twórczych zachowań powiązanych z arcydziełami literatury polskiej i kultury
-uczestnictwo dużej liczby młodzieży i wolontariuszy wspomagających w projekcie
-integracja młodzieży wokół czytelnictwa literatury polskiej jako alternatywy spędzania czasu wolnego
-dodatkowe niekonwencjonalne i atrakcyjne wsparcie procesów edukacyjnych i wychowania w poczuciu przynależności i tożsamości narodowej
-pobudzenie kreatywności uzdolnionej młodzieży, wzajemna wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń podczas wspólnego warsztatu
-sieciowanie i integracja różnych grup wiekowych młodzieży poprzez wspólną tematykę projektu, warsztat sitodruku i wystawę
-integracja środowiska lokalnego

Wystawa po zakończeniu projektu będzie przenoszona do innych miejsc-szkół i bibliotek w gminie.

Ulotka do pobrania: PDFulotka-projekt-GRAFIANIE-KONKURS.pdf (7,20MB)

Strona na facebooku: https://www.facebook.com/GRAFIANIE-KONKURS-284508325224496/?pnref=story

Artur Bogucki