- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Wydłużona rekrutacja do Projektu „Recepta na uśmiech”

20-06-2016

Rekrutacja do Projektu będzie trwała do 24.06.2016 r. Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. „Recepta na uśmiech” zostały zamieszczone w zakładce "Recepta na uśmiech - informacje dot. Projektu": http://niemodlin.pl/2365/1080/recepta-na-usmiech-informacje-dot-projektu.html

Dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu – Stowarzyszeniu „ Promocja Przedsiębiorczości”, przy ul. Damrota 4 ( III p.) w Opolu, w trakcie naboru, w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. W ostatnim dniu naboru, tj. w dniu 24.06.2016 r. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 15:00.

RPO+OPO+EFS.jpeg