- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

"Najlepsi z najlepszych" - statuetki rozdane

27-06-2016

W dniu 22 czerwca 2016 r. w Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie burmistrz Niemodlina, Doroty Koncewicz z najlepszymi absolwentami szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 oraz zwycięzcami konkursów przedmiotowych i najlepszymi sportowcami w gminie. W uroczystości uczestniczyli radni Rady Miejskiej w Niemodlinie na czele z wiceprzewodniczącym Rady, Bartoszem Wajmanem, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice wyróżnionych uczniów.

Szczególne podziękowania i gratulacje otrzymali najlepsi absolwenci szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich rodzice.

Oto uczniowie, których określono mianem „Najlepsi z najlepszych”:
1. Julia Radecka – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie,
2. Katarzyna Zdanowska – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie,
3. Amelia Gut – uczennica Szkoły Podstawowej w Graczach,
4. Olga Prochera – uczennica Szkoły Podstawowej w Rogach,
5. Patryk Kupczak - uczeń Publicznego Gimnazjum w Graczach.

Są to uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych najwyższą średnią ocen, najwyższą ocenę z zachowania oraz znaczącą ilość punktów ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Spotkanie w Ośrodku Kultury było również podsumowaniem zmagań konkursowych na terenie Gminy Niemodlin dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Uczniowie naszych szkół przystąpili do 15 konkursów przedmiotowych koordynowanych przez gminę. We wszystkich konkursach udział wzięło 110 uczniów, którzy przygotowywali się pod czujnym okiem swoich nauczycieli.

Współzawodnictwo uczniów pozwoliło na rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, a przede wszystkim przyczyniło się do pogłębienia zdobytej dotychczas wiedzy. Uroczystość ta, to nie tylko uhonorowanie najlepszych uczniów, to także podziękowanie nauczycielom i rodzicom za trud kształcenia i wychowania. Wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawę z tego, iż świetne wyniki w nauce oraz sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych, to rezultat wysiłku zarówno uczniów, jak i nauczycieli wpierany pomocą i życzliwością rodziców.

Z ogólnej liczby 760 uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemodlin, 95 uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum w Graczach, 5 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Grabinie, a także 36 uczniów Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie dostąpiło zaszczytu uczestniczenia wraz ze swoimi rodzicami w spotkaniu i odebrało z rąk Pani Burmistrz i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej podziękowania i listy gratulacyjne za uzyskane sukcesy i wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.

Podczas uroczystego spotkania burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz, gratulowała wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym oraz życzyła słonecznego i bezpiecznego odpoczynku w czasie wakacji.

Małgorzata Kochanek
Dyrektor ZEFO w Niemodlinie

Foto: Artur Pieczarka

DSC_0638.jpeg
DSC_0633.jpeg
DSC_0628.jpeg
DSC_0618.jpeg
DSC_0615.jpeg
DSC_0611.jpeg
DSC_0606.jpeg
DSC_0605.jpeg
DSC_0604.jpeg
DSC_0602.jpeg
DSC_0600.jpeg
DSC_0596.jpeg
DSC_0594.jpeg
DSC_0592.jpeg
DSC_0591.jpeg
DSC_0590.jpeg
DSC_0589.jpeg
DSC_0585.jpeg