- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Niemodlin otrzyma dotację na Lokalny Program Rewitalizacji

27-06-2016

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zamieszczono informację o rozstrzygnięciu Konkursu dotacji "Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji". Wyłoniono wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do przyznania dotacji, wśród nich znalazła się gmina Niemodlin (kwota dotacji 36 261 zł).

Przypomnijmy, że podczas XXII sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie zwołanej w dniu 31 marca br. przyjęto przystąpienie gminy Niemodlin do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016-2023. Przygotowanie tego programu jest niezbędne w celu ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych oraz budżetu państwa na realizację procesu rewitalizacji w gminie tzn. wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Przewiduje się m.in. realizacje inwestycji dotyczących obiektów służby zdrowia, zabytkowych, rekreacyjno-sportowych, służących publicznym celom społecznym oraz mającym na celu porządkowanie przestrzeni miejskiej. Jak można przeczytać w uchwale, zgodnie ze sporządzoną diagnozą, jako rekomendowany do podjęcia działań rewitalizacyjnych jest obszar ścisłego centrum miasta Niemodlin. Wskazany teren zlokalizowany jest w obszarze ulic: Bohaterów Powstań Śląskich, Kilińskiego, Podwale, Lwowska i Zamkowa. Jest to obszar o największym znaczeniu dla funkcjonowania życia miasta, w którym zlokalizowane są usługi oraz obiekty stanowiące o historycznym potencjale miasta Niemodlin, a także zielone przestrzenie - elementy potencjału dla rozwoju ruchu turystycznego miasta.

DSC_5577.jpeg

Artur Pieczarka, UM Niemodlin