- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Na temat bezpieczeństwa publicznego dyskutowali radni

29-06-2016

Na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Niemodlin w 2015 roku i podejmowanych działaniach w I kwartale 2016 roku dyskutowali radni podczas sesji zwołanej w dniu 27 czerwca br. Szczegółowe dane prezentowali radnym, kom. Jarosław Bąk, komendant Komisariatu Policji w Niemodlinie oraz mł. bryg. Krzysztof Kuniec dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 3 w Niemodlinie KM PSP w Opolu.

DSC_0876.jpeg
DSC_0873.jpeg

Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie nadania honorowego tytułu Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej dla Pana Jana Wajmana, urodzonego w 1936 roku w Dolinie, który był naocznym świadkiem okrutnej historii Polaków zamieszkujących tereny dawnej Rzeczpospolitej. „Po wojnie, dzieląc losy wraz z wieloma swoimi rodakami, przybył na Ziemię Śląską” - można przeczytać w uzasadnieniu do uchwały. „To również członek niemodlińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej. Jest autorem powieści pt. „Urodzeniu na Dolińskiej Ziemi Tom I i II”, „Chłopcy z Kresów” oraz „My z kresowej ziemi”, z którego pochodzą między innymi wiersze: „Pożegnanie ziemi kresowej”, „Pamiętajmy”, „Ja to przeżyłem” czy wiersz „Kiedyś zabraknie nas”. Pan Jan Wajman to aktywny społecznik i działacz na rzecz pamięci o dawnych losach Polaków na wschodzie. Jest jednym z wielu orędowników ustanowienia dnia 11 lipca Dniem pamięci ofiar ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.”

DSC_0868.jpeg
DSC_0875.jpeg

W czasie XXVI sesji Rady  Miejskiej w Niemodlinie przyjęto także inne uchwały w sprawach: zmian Budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016, zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Niemodlin za 2015 roku, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zatwierdzono projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie