- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Budowa dróg z PROW

07-07-2016

logo.jpeg
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 „Przebudowa drogi wewnętrznej w Gościejowicach”

Źródło dofinansowania:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej Infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

Wysokość dofinansowania: 63,63 % kosztów kwalifikowalnych
Wnioskodawca: Gmina Niemodlin

1.    CELE PROJEKTU:

Celem operacji jest przebudowa 2,107 km drogi wewnętrznej w celu podniesienia bezpieczeństwa drogowego i skomunikowania lokalnego z drogą powiatową.

2. ZAKRES PROJEKTU

Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy istniejącej drogi wewnętrznej od zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1512 O w Gościejowicach do dróg wewnętrznych wzdłuż ściany lasu. Roboty budowlane w ramach inwestycji obejmują m.in. utwardzenie drogi nawierzchnią z betonu asfaltowego, utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym, po wykonaniu ścinki poboczy, odwodnienie do istniejących rowów i na pobocza.

3. OKRES REALIZACJI

2017/2018 rok.
 

 „Przebudowa drogi publicznej nr 104282 O w Krasnej Górze - droga  do kościoła"

Źródło dofinansowania:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej Infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

Wysokość dofinansowania: 63,63 % kosztów kwalifikowalnych
Wnioskodawca: Gmina Niemodlin


1.    CELE PROJEKTU:

Celem operacji jest przebudowa 0,126 km odcinka drogi gminnej nr 104282 O w celu podniesienia bezpieczeństwa drogowego i skomunikowania lokalnego z drogą powiatową.

2. ZAKRES PROJEKTU

Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy istniejącej drogi gminnej na odcinku od zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1538 O w Krasnej Górze do posesji mieszkalnych indywidualnych w kierunku kościoła i cmentarza komunalnego., z placem do zawracania.  Roboty budowlane w ramach inwestycji obejmują m.in. utwardzenie drogi nawierzchnią z betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym, po wykonaniu ścinki poboczy i z odwodnieniem ściekiem betonowym do istniejącego rowu.  

3. OKRES REALIZACJI

2017 rok.

 „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark”

Źródło dofinansowania:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej Infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

Wysokość dofinansowania: 63,63 % kosztów kwalifikowalnych
Wnioskodawca: Gmina Niemodlin


1.    CELE PROJEKTU:

Celem operacji jest przebudowa 0,477 km odcinka drogi wewnętrznej w celu podniesienia bezpieczeństwa drogowego i skomunikowania lokalnego z drogą wojewódzką.

2. ZAKRES PROJEKTU

Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy istniejącej drogi wewnętrznej od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 405 do końca zabudowań. Roboty budowlane w ramach inwestycji obejmują m.in. utwardzenie drogi nawierzchnią z betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym, po wykonaniu ścinki poboczy i wymianie podbudowy z odwodnieniem ściekiem betonowym do istniejącego rowu.  

3. OKRES REALIZACJI

2017/2018 rok.