- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

19-07-2016

Burmistrz Niemodlina
49-100 Niemodlin, ul. Boh. Powstań Śl. 37
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się:
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
•    nieruchomość położona w Radoszowicach, oznaczona nr działki 42/7 z k.m.1 o pow. 0,0906 ha,
•    nieruchomość położona w Molestowicach, oznaczona nr działki 55/4 z k.m.1
o pow.0,1100 ha.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - część działki nr 583 z k.m.9 o pow. 400 m², położonej w Niemodlinie.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym – lokal użytkowy, położony w budynku nr 2 przy ul. Krętej w Graczach wraz z udziałem w działce 321/8 z k.m.2.
Informacji udziela się w pokoju nr 35 i 36 tut. Urzędu, tel. 774606295 wew. 209 lub 220.