- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

30 tys. euro dla Niemodlina na „Transgraniczne dziedzictwo rodu Praschma”

19-07-2016

Gmina Niemodlin otrzyma kwotę 30 000 euro z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego projekt pn. „Transgraniczne dziedzictwo rodu Praschma” został zatwierdzony do dofinansowania. Projekt powstał dzięki współpracy z Prażmem – miastem partnerskim Niemodlina.

Wizualizacja
Wizualizacja.jpeg

W ramach projektu wykonany będzie remont fragmentu zabytkowego muru wraz z basteją należącymi do gminy Niemodlin wraz z ich doświetleniem. Remont będzie polegał na oczyszczeniu powierzchni muru kamiennego i ceglanego m.in. z graffiti, odsoleniu i odsuszeniu muru, uzupełnieniu ubytków w murze, usunięciu spoin cementowych i cementowo-wapiennych i zastąpieniu ich zaprawa wapienną, skuciu wtórnych tynków wewnątrz bastei, założeniu prętów stalowych w miejscach pęknięć, wykonaniu izolacji pionowej, hydrofobizacji muru i bastei, przełożeniu i uzupełnieniu dachówki ceramicznej - karpiówki na murze i bastei oraz rekonstrukcja i zwieńczenia bastei wg. materiałów archiwalnych.

Stan obecny:
DSC_5327.jpeg
DSC_5333.jpeg

Celem projektu gminy Niemodlin jest także przygotowanie podwalin dla utworzenia nowego, transgranicznego produktu turystycznego bazującego na dziedzictwie kulturowym rodu Praschma. Biorąc pod uwagę trwającą właśnie rewitalizację Zamku, gmina Niemodlin, która jest właścicielem muru i bastei, obiektów najbardziej wyeksponowanych przy głównym szlaku komunikacyjnym miasta, jak i ruchu tranzytowego, podjęła decyzję o rozpoczęciu wykorzystania potencjału związanego z rodem Praschma i rewitalizacją Zamku. Projekt ma na celu ukazanie, jak na przestrzeni wieków na ziemiach śląskich przenikały się różne kultury i narodowości. Doskonale widać to na przykładzie rodu Praschma. Jest to czeski ród szlachecki wywodzący się z Moraw, który stał się właścicielem dóbr niemodlińskich pod koniec XVIII w. i był ich właścicielem do 1945r. Dzięki realizacji polsko-czeskiego projektu możliwe będzie przybliżenie mieszkańcom obu stron pogranicza i wspólnej historii tych ziem.

W I naborze wniosków wpłynęły 22 wnioski po stronie polskiej oraz 10 wniosków po stronie czeskiej. Ostatecznie po ocenie ekspertów na Euroregionalnym Komitecie Sterującym zaakceptowano do dofinansowania 13 polskich wniosków oraz 9 czeskich.  

Artur Pieczarka
Urząd Miejski w Niemodlinie