Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark

29-07-2016

logo.jpeg
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark”

Źródło dofinansowania:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Budowa 
i modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej Infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

Wartość projektu: 466 153,47 zł
Wartość dofinansowania: 295 830,00 zł
Wnioskodawca: Gmina Niemodlin


1.    CELE PROJEKTU:

  • Celem operacji jest przebudowa 0,477 km odcinka drogi wewnętrznej w celu podniesienia bezpieczeństwa drogowego i skomunikowania lokalnego z droga wojewódzką.

2. ZAKRES PROJEKTU

  • Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy istniejącej drogi wewnętrznej od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 405 do końca zabudowań. Roboty budowlane w ramach inwestycji obejmują m.in. utwardzenie drogi nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz utwardzenie poboczy destruktem asfaltowym, po wykonaniu ścinki poboczy i wymianie podbudowy z odwodnieniem ściekiem betonowym do istniejącego rowu.  

3. OKRES REALIZACJI

  • 2017/2018 rok.