Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zapytanie ofertowe dotyczące LPR miasta Niemodlin - materiały promocyjne

04-08-2016

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie materiałów promocyjnych w postaci ulotek informacyjnych , notesów i kartek do flipchartu wraz ze stojakiem oraz plakatów informacyjnych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Niemodlina na lata 2016-20123 współfinansowanego przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.