- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Czas na START

09-08-2016

W bieżącym roku w naszej gminie realizowane są dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

  • Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego z siedzibą w Opolu w ramach umowy współpracy z Gminą Niemodlin realizuje projekt „Czas na START”.

Celem umowy jest nawiązanie współpracy w zakresie wsparcia lokalnej społeczności w celu aktywizacji społeczno-zawodowej osób biernych zawodowo, zamieszkujących  w Gminie Niemodlin i korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie.

Uczestnicy projektu zrekrutowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie wezmą udział w następujących formach wsparcia, tj. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, warsztaty psychologiczne i psychospołeczne, szkolenie zawodowe opiekun osoby starszej oraz trzymiesięczny staż zawodowy.

Uczestnikom szkolenia zawodowego przysługuje stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe. Podczas zajęć grupowych uczestnicy projektu otrzymają catering, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

  • Fundacja „Bądź Dobroczyńcą” z siedzibą w Opolu w ramach współpracy z Gminą Niemodlin, Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu – Filia Niemodlin oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemodlinie realizuje projekt „Skok po sukces”.

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo i bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono III profil pomocy, w wieku od 18 do 64 roku życia, zamieszkujących Gminę Niemodlin.

Poprzez udział w szeregu warsztatów i szkoleń oraz możliwości odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego, uczestnik podniesie swoje kwalifikacje zawodowe, zdobędzie cenne doświadczenie zawodowe oraz zostanie objęty indywidualnym wsparciem i poradnictwem wykwalifikowanych specjalistów. Zaplanowane działania mają na celu podwyższyć gotowość osób znajdujących sięw trudnej sytuacji życiowej, do podjęcia zatrudnienia.

Aktualnie trwa I edycja projektu, zapraszamy osoby chętne do wzięcia w nim udziału.

 

Szczegółowe informacje:

  • Fundacja „BĄDŹ DOBROCZYŃCĄ”:

Opole, ul. Księdza Konstantego Damrota 2A/6-7    
strona internetowa: http://www.dobroczynca.org/web.n4?go=142&nstr           
tel. 77 4411229, 798115578.

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie :
    Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37       
    tel. 77 4607-945.