- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Budowa kanalizacji w Wydrowicach

06-07-2012

W dniu 26 września 2012r. Z-ca Burmistrza Niemodlina Bartłomiej Kostrzewa oraz Skarbnik Gminy Niemodlin Alicja Domalewska podpisali umowę o przyznanie pomocy na budowę kanalizacji w Wydrowicach.

Operacja pod nazwą "Kanalizacja obszarów wiejskich - etap II - Budowa kanalizacji w Wydrowicach" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 będzie realizowana w latach 2013 – 2014. Szacowany koszt całości przedsięwzięcia wynosi 2.564.122,54 zł z czego 1.563.556,00 zł Gmina Niemodlin pozyskała z Unii Europejskiej.

Celem projektu jest poprawa jakości stanu środowiska obszaru Gminy Niemodlin, poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń komunalnych odprowadzanych do wód i gleby oraz poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków na terenie Wydrowic, a także poprawa warunków bytowych mieszkańców objętych Projektem oraz wzrost atrakcyjności gospodarczej. 
 DSC_2221.jpeg