- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Uroczyste ślubowanie

10-07-2012

Uroczyste ślubowanie

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej” – słowa roty
w obecności Zastępcy Burmistrza – Pana Bartłomieja Kostrzewy oraz dyrektorów szkół i przedszkoli zostały wypowiedziane dnia 23 sierpnia 2012 roku przez Panie:
- Sylwię Wajdę (nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie),
- Agnieszkę Wasilewską (nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie),
- Agnieszkę Borowicz (nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej w Graczach)
oraz Jolantę Cymbała (nauczycielka Publicznego Przedszkola w Graczach).

Nauczycielki te zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i zgodnie z artykułem 15 Karty Nauczyciela przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według powyższej roty.
 DSC_1896.jpeg
DSC_1901.jpeg