Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Będą likwidować azbest

22-08-2016

Gmina Niemodlin uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie, pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin – VII nabór ”, do kwoty 23 581,29 zł. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy otrzymają niezbędną pomoc w demontażu, transporcie, zbieraniu i unieszkodliwianiu odpadów z azbestem. Przypomnijmy, że w połowie stycznia br. na stronie internetowej miasta opublikowano ogłoszenie Burmistrz Niemodlina o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin. W naborze złożono 43 wnioski. Ilość wyrobów przewidzianych do unieszkodliwiania wyniesie 4289 m2, ok. 68 ton. To dopiero początek działań związanych likwidacją azbestu w naszej gminie. Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski otrzymają dofinansowanie na demontaż, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowi do 85 % całości tych kosztów (w tym 50 % ze środków NFOŚiGW, 35 % ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz wkład co najmniej 15 % właściciela nieruchomości).

azbest1.png

Obecnie azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Oddychanie powietrzem, w skład którego wchodzą włókna niebezpiecznego tworzywa, jest brzemienne w skutkach. Zmiany chorobowe mogą ujawnić się nawet po 30 latach od momentu narażenia organizmu na działanie azbestu. Odpowiednio szybkie usunięcie wyrobów, wykonanych z tego materiału, ogranicza do minimum ryzyko zachorowalności na poważne choroby takie jak: pylica azbestowa, rak opłucnej, rak otrzewnej, rak płuc czy rak układu pokarmowego.

KONTAKT - FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ USUWANIEM AZBESTU:
tel. 503412521