- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Rada Miejska w Niemodlinie obradowała podczas XXVIII sesji

06-09-2016

Podczas sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie w dniu 1 września br. radni przyjęli kilka uchwał oraz dyskutowali o bieżących sprawach w gminie. Na początku sesji burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz, omówiła działalność międzysesyjną, potem były zapytania radnych. Radni przyjęli uchwały w następujących sprawach: zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie”, zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczenia skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020, projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Niemodlin, likwidacji Zakładu Ekonomiczno-Finansowego Oświaty w Niemodlinie, aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Niemodlin, zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

DSC_0591.jpeg
DSC_0598.jpeg
DSC_0593.jpeg
DSC_0600.jpeg
DSC_0605.jpeg
DSC_0606.jpeg
DSC_0607.jpeg

Artur Pieczarka, UM Niemodlin