- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

KOMUNIKAT w sprawie obliczania podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości części wspólnych budynku

26-09-2016

Od 1 stycznia 2016 r. dla wszystkich właścicieli nieruchomości, w których wyodrębniono własność lokali, nowością jest podatek od nieruchomości naliczany od części wspólnych budynku. W znowelizowanej przez Sejm ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzono zapis, który określa wprost, że obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Co to są części wspólne?

Części wspólne nieruchomości to:
1.    klatki schodowe, korytarze, hole, przejścia, prześwity i bramy oraz inne elementy służące do komunikacji wewnątrz lub w granicach budynku,
2.    części piwnic (nie stanowiące pomieszczeń przynależnych
do poszczególnych lokali), strychy, schowki, wózkarnie, pralnie, suszarnie,
3.    pomieszczenia gospodarcze,
4.    pomieszczenia techniczne (węzły cieplne, hydrofornie),
5.    budynki pozostałe zlokalizowane w obrębie działki (nie stanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali).

Jak dokonać pomiaru części wspólnych budynku?

1.    W przypadku, gdy dla danego budynku sporządzona jest pełna inwentaryzacja – zawiera ona informacje o powierzchniach wspólnych budynku.
2.    W przypadku, gdy dla danego budynku inwentaryzacja jest niepełna lub jej brak:
a)    w budynkach wielorodzinnych pozostających w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych – pomiary zostaną wykonane przez zarządcę,
b)    w budynkach wielorodzinnych pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemodlinie i innych zarządców – pomiary powinny być wykonane w każdej wspólnocie przez zarządcę lub inną osobę wyznaczoną przez tą wspólnotę na zebraniu,
c)    w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębniono własność lokali i w których zarząd wspólnoty prowadzony jest samodzielnie lub brak jest ustalonego zarządu, mieszkańcy będą musieli wykonać pomiary samodzielnie.

Przed wykonaniem pomiarów można wykorzystać poniższe informacje:
1.    W pierwszej kolejności należy zmierzyć powierzchnię użytkową wszystkich pomieszczeń wspólnych na wszystkich kondygnacjach jak również
w budynkach innych niż mieszkalne, jeżeli zlokalizowane są one na tej samej działce co budynek mieszkalny i nie zostały przypisane do odrębnych lokali w akcie notarialnym.
2.    Pomiar powinien być wykonany po wewnętrznej części ścian pomieszczeń.
3.    Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m podlega opodatkowaniu w całości.
4.    Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m podlega opodatkowaniu w połowie.
5.    Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości do 1,40 m nie polega opodatkowaniu.
6.    Powierzchnia klatki schodowej (pionowy ciąg komunikacji) jest wyłączona
z opodatkowania.

Jak obliczyć udział w częściach wspólnych?

Aby obliczyć udział w częściach wspólnych budynku mnożymy powierzchnię części wspólnych budynku razy udział wyodrębnionego lokalu w ułamku określonym w akcie notarialnym kupna nieruchomości.

Przykład:

1.    powierzchnia użytkowa części wspólnych budynku mieszkalnego wynosi 91,50 m2,
2.    udział wyodrębnionego lokalu obejmujący prawo własności gruntu i współwłasności wspólnych części budynku, wynikający z aktu notarialnego wynosi 1 230/10 000:
1 230 : 10 000 = 0,1230
0,1230 x 91,50 m2 = 11,25 m2

Udział podanego w przykładzie wyodrębnionego lokalu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wynosi 11,25 m2.

Części wspólne w budynkach mieszkalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek dla budynków mieszkalnych.
W Gminie Niemodlin, w roku 2016, obowiązuje stawka za budynki mieszkalne w wysokości 0,75 zł.
Dla powyższego przykładu roczny podatek od nieruchomości za udział
w częściach wspólnych wyniesie 8,44 zł tj:

11,25 m2 x 0,75 zł = 8,44 zł
Części wspólne w budynkach pozostałych, jeżeli zlokalizowane są one na tej samej działce co budynek mieszkalny i nie zostały przypisane od odrębnych lokali w akcie notarialnym, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek dla budynków pozostałych. W Gminie Niemodlin, w roku 2016, obowiązuje stawka za budynki pozostałe w wysokości 5,80 zł.
Dla powyższego przykładu roczny podatek od nieruchomości za udział
w częściach wspólnych wyniesie 65,25 zł tj:

11,25 m2 x 5,80 zł = 65,25 zł

Tak obliczony podatek od części wspólnych  wymaga zgłoszenia do ewidencji podatkowej prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w postaci informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – IN-1.