- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Lokalny Program Rewitalizacji Niemodlina uchwalony przez Radę Miejską

04-10-2016

Będzie rewitalizacja miasta

Podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie uchwalono Lokalny Programu Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016 – 2023. Opracowany i konsultowany z mieszkańcami dokument strategiczny jest potrzebny m.in. do ubiegania się przez gminę o fundusze z nowej perspektywy finansowej UE. Misją działań rewitalizacyjnych jest realizacja kompleksowych zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i gospodarczych, które mają na celu przywrócenie dawnych funkcji, bądź zaproponowanie nowych oraz zapewnienie trwałych warunków do dalszego rozwoju miasta z wykorzystaniem jego zasobów w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wypracowane projekty rewitalizacyjne można podzielić na projekty infrastrukturalne i społeczne (tzw. miękkie).

Projekty infrastrukturalne to m.in.: zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału hodowli ryb, rewitalizacja terenów około zamkowych: dziedziniec przedzamcza i terenów zabytkowego parku, rewitalizacja obiektu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie – rozszerzenie usług w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, ochrona dóbr kultury poprzez modernizację zabytkowej tkanki miejskiej, poprawa i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych – szlaków spacerowych, zagospodarowanie terenu parku miejskiego

Projekty społeczne / miękkie to m.in.: program aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży.

Całkowity szacunkowy koszt zaplanowanych w ramach Programu działań rewitalizacyjnych wynosi 9 092 000 zł.

DSC_0150.jpeg
DSC_0147.jpeg

Projektują parking przy SP 1

Podczas sesji Rada Miejska w Niemodlinie, wyraziła zgodę na zawarcie przez Gminę Niemodlin z Powiatem Opolskim porozumienia w celu wspólnej realizacji zadania pod nazwą: „Budowa parkingu z chodnikiem przy ulicy Reymonta w Niemodlinie - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego”. Parking i chodnik służyć będą dla rodziców przywożących dzieci do szkoły, a chodnik połączy bezpośrednio ul. Tysiąclecia z halą widowiskowo sportową. Obecnie brak chodnika i parkingu utrudnia wysiadanie dzieciom z samochodów, co stwarza niebezpieczne sytuacje. Chodnik ułatwi dojście do szkoły i hali bez konieczności przechodzenia na drugą stronę ul. Reymonta.

DSC_0140.jpeg
 

Zmiany w niemodlińskim OPS

Na początku sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie, były także podziękowania dla odchodzącej na emeryturę Mirosławy Dziatkowiak, która piastowała stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie. Burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz przekazała podziękowania, życzenia i kwiaty. Była też prezentacja radnym nowej kierownik OPS, którą została Edyta Kapuścińska. Obowiązki zastępcy kierownika OPS pełnić będzie Agata Donajska.

DSC_0121.jpeg
DSC_0109.jpeg
DSC_0135.jpeg
DSC_0137.jpeg

Artur Pieczarka, UM Niemodlin