- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020

10-10-2012

Szanowni Państwo,

 

Mam przyjemność poinformować, że Zarząd Województwa Opolskiego 1 października br. przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. przeznaczony do konsultacji społecznych.

Proces debaty publicznej zaplanowany został na okres od 5 października br. do 12 listopada br. i przebiegać będzie zgodnie z Regulaminem określającym tryb i zasady konsultacji. Zaplanowano szereg spotkań, część z nich odbędzie się w powiatach województwa opolskiego, wzorem konsultacji materiału roboczego do wypracowania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej i analizy SWOT, pozostałe spotkania zaplanowano w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z zapisami proponowanymi w projekcie Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. oraz z ustaleniami ww. Regulaminu. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl

Uwagi i sugestie do projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. składać można do 12 listopada br. za pomocą formularza konsultacyjnego zamieszczonego na ww. stronie internetowej. Wypełnione formularze proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy:
rsr@opolskie.pl lub pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

W sprawie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej, tel. 77 54 16 613 - 615.

 

Z poważaniem

Iwona Mąkolska-Frankowska
p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole