Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

17-10-2016

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich pracowników oświaty. Z tej też okazji w dniu 13 października 2016r. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbyło się spotkanie Burmistrz Niemodlina – Pani Doroty Koncewicz z zaproszonymi gośćmi. Wśród zaproszonych byli m. in.: Zastępca Burmistrza – Aleksander Juszczyk, Skarbnik Gminy – Pani Alicja Domalewska, Sekretarz Gminy – Pani Zdzisława Bartków, Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Palak, Radni Rady Miejskiej, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział w Niemodlinie – Pani Kazimiera Kuchna oraz dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz emeryci niemodlińskiej oświaty.

Część oficjalna obchodów Dnia Edukacji Narodowej obfitowała w dużo gorących życzeń oraz serdecznych słów. W swym przemówieniu Pani Burmistrz Dorota Koncewicz podkreśliła, jak ważna jest praca nauczycieli kształcących przyszłość narodu w tak trudnych czasach reform oświatowych. Licznie zgromadzeni goście nie szczędzili życzeń pod adresem nauczycieli i pracowników oświaty – obchodzących w tym dniu swoje święto. Obchodom Dnia Edukacji Narodowej tradycyjnie towarzyszył występ uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie, który zachwycił wszystkich zgromadzonych gości.

DSC_0309.jpeg
DSC_0311.jpeg
DSC_0318.jpeg
DSC_0250.jpeg
DSC_0252.jpeg
DSC_0255.jpeg
DSC_0257.jpeg
DSC_0265.jpeg
DSC_0272.jpeg
DSC_0276.jpeg
DSC_0278.jpeg
DSC_0286.jpeg
DSC_0296.jpeg
DSC_0299.jpeg

Obecnych na uroczystości poinformowano o odznaczeniach państwowych, otrzymanych w dniu 12 października br. z rąk Wojewody Opolskiego – Pana Adriana Czubaka przez:
•    Jolantę Juzwę – Dyrektor PP w Graczach – Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrny Medal za Długoletnią Służbę,
•    Iwonę Trawkę – Dyrektor SP w Graczach – Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Złoty Medal za Długoletnią Służbę,
•    Jolanta Włoch – Dyrektor SP w Rogach – Złoty Medal za Długoletnią Służbę,
•    Eugeniusz Świątek – Dyrektor PG w Graczach – Złoty Medal za Długoletnią Służbę,
•    Krystynę Dżaluk – Dyrektor PSP Nr 1 w Niemodlinie – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę,
•    Barbarę Szatkowską – Dyrektor PP Nr 1 w Niemodlinie – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę,
•    Teresę Radziszewską – Dyrektor PP Nr 2 w Niemodlinie – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

Medale1.jpeg

Medale za Długoletnią Służbę są nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. O przyznanie Złotych Medali za Długoletnią Służbę  wnioskuje się po 30 latach pracy zawodowej, zaś Srebrnych po 20 latach pracy zawodowej. Uroczystość w Ośrodku Kultury była okazją do wręczenia podziękowań, wyróżnień, nagród nauczycielom za ich pracę w roku szkolnym 2015/2016 na niwie dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Za szczególną pracę dydaktyczno – wychowawczą Nagrodą Burmistrza zostały nagrodzone następujące osoby:
1.    Barbara Szatkowska – dyrektor PP Nr 1 w Niemodlinie
2.    Eugeniusz Świątek – dyrektor PG w Graczach
3.    Wiesław Nicpoń – nauczyciel wychowania fizycznego zatrudniony w PG w Graczach
4.    Małgorzata Jędra  – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej zatrudniona w SP w Graczach
5.    Elżbieta Dressler – nauczycielka przedszkola zatrudniona w PP w Graczach
6.    Agnieszka Wrzodek – Bednarczyk – nauczycielka matematyki, informatyki i techniki zatrudniona w SP w Rogach
7.    Ewa Bardon – Lewandowska – nauczycielka języka polskiego zatrudniona w SP Nr 2 w Niemodlinie
8.    Anna Nawrat – wicedyrektor, nauczycielka przedszkola zatrudniona w PP Nr 1 w Niemodlinie
9.    Maria Kotwica – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej zatrudniona w PSP Nr 1 w Niemodlinie
10.    Dagmara Sarna – wychowawca świetlicy zatrudniona w PSP Nr 1 w Niemodlinie
11.    Monika Ostrowska – Matusik – nauczycielka muzyki i wychowawca świetlicy zatrudniona w PSP Nr 1 w Niemodlinie
12.    Aleksandra Grabowska – nauczycielka przedszkola zatrudniona w PP Nr 2 w Niemodlinie
13.    Grzegorz Budz – nauczyciel języka niemieckiego zatrudniony w PG w Graczach.

Po wręczeniu przez Panią Burmistrz nagród dla wyróżnionych nauczycieli wszyscy zgromadzeni wysłuchali koncert przygotowany przez wychowanków sceny muzycznej Ośrodka Kultury w Niemodlinie.

DSC_0323.jpeg
DSC_0334.jpeg
DSC_0339.jpeg
DSC_0349.jpeg
DSC_0351.jpeg
DSC_0359.jpeg
DSC_0360.jpeg

Informacja: Małgorzata Kochanek
Zdjęcia: Artur Pieczarka