Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zawiadomienie o LVI sesji Rady Miejskiej

08-04-2014

LVI SESJA Rady Miejskiej w Niemodlinie
w kadencji 2010- 2014

Miejsce obrad: sala obrad Rady Miejskiej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich nr 34a.
Data: 10 kwietnia 2014 r. (czwartek), początek obrad: godz. 8.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014. Druk nr 380.
b) Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Druk nr 381.
3. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady

/-/ Mariusz Nieckarz