Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Radni obradowali podczas XXXIII sesji

29-11-2016

W dniu 24.11.2016 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie. Radni przyjęli w sumie 7 uchwał w sprawach: uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016-2023, Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2017-2020, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, uchwalenia Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, zmian Budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016 oraz poparcia apelu o uchylenie części rozporządzenia Rady Ministrów - chodzi o uchwały Rad Gmin, Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków, dotyczące uchylenia rozporządzenia w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy. Podczas sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie, była też informacja Burmistrz Niemodlina z pracy międzysesyjnej, radni mogli zgłaszać interpelacje oraz dyskutowali na temat bieżących spraw i wydarzeń mających miejsce w gminie.

DSC_0151.jpeg
DSC_0152.jpeg
DSC_0162.jpeg
DSC_0163.jpeg
DSC_0176.jpeg
DSC_0178.jpeg

Artur Pieczarka, UM Niemodlin