- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

15-11-2012

O G Ł O S Z E N I E


W dniu 22 listopada 2011 r. odbędzie się na terenie Gminy Niemodlin nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tzw. elektroodpadów.

W Niemodlinie zużyty sprzęt należy przekazać :
• na placu przed stadionem w godz. od 17 do 18
• na placu przed Ośrodkiem Kultury w godz. od 18 do 19
• na placu przy tartaku (ul. Drzymały) w godz. od 19 do 20.

W Sołectwach elektroodpady należy wystawić w dniu 22 listopada br. na chodniku przed domem do godz. 9 – podobnie jak w przypadku wystawiania odpadów komunalnych.