Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości do sprzedaży oraz dzierżawy.

22-12-2016

Burmistrz Niemodlina

49-100 Niemodlin, ul. Boh. Powstań Śl. 37

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się:

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkoły) przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego – położona w Niemodlinie przy Alei Wolności, oznaczona nr działki 617/1 z k.m.10 o pow. 0,3589 ha.

Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:

  • położona w Grabinie, oznaczona nr działki 281 z k.m.2 o pow. 0,1000 ha;
  • położone w Tłustorębach, oznaczone nr działek: 98/2 z k.m.1 o pow.0,2620 ha i 107/2 z k.m.1 o pow. 0,2300 ha;

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
dz. 88 z k.m.3 o pow. 0,0600 ha położona w Wydrowicach.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego – lokal mieszkalny nr 1 z pomieszczeniem przynależnym, położony w budynku
nr 43a  przy Rynku w Niemodlinie, wraz z udziałem w gruncie – działka nr 537/1 z k.m.9.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

  • działki: nr 42/2 z k.m.1 o pow. 0,0900 ha i nr 42/3 z k.m.1 o pow. 0,4629 ha, położone w Molestowicach,
  • działka nr 68/3 z k.m.2 o pow. 0,5800 ha, położona w Grabinie,
  • część działki nr 380/1 z k.m.4 o pow. 370 m², położona w Grabinie,
  • części działek nr 3/1 z k.m.1 o pow. 0,2300 ha, i nr 4/7 z k.m.1 o pow. 1,5300 ha położonych w Sarnach Wielkich.

Informacji udziela się w pokoju nr 35 i 36 tut. Urzędu, tel. 774606295 wew. 209 lub 220.