Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Informacja w sprawie zakazów wycinki drzew i krzewów na części obszaru Gminy Niemodlin

04-01-2017

Informacja w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Na terenach chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie" i "Grodziec" jest zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnych.

Chronione obszary.jpeg