- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

WKU informuje

06-12-2012

siły rezerwowe.jpeg 

Narodowe Siły Rezerwowe – nowa ochotnicza forma służby wojskowej pozwalająca łączyć żołnierskie wyzwania z realizacją ambicji zawodowych w cywilu.
NSR to jednocześnie przepustka do zawodowej służby wojskowej – więcej wiadomości na stronie internetowej www.wojsko–polskie.pl lub www.mon.gov.pl
Jeżeli jesteś zainteresowany Narodowymi Siłami Rezerwowymi, zawodową służbą wojskową lub szkolnictwem wojskowym skontaktuj się z

Wojskową Komendą Uzupełnień                       
w Opolu
ul.Plebiscytowa 5
45-360 OPOLE
Tel. kontaktowe 77 4463073 lub 77 4463933                              
 e-mail – wkuopole@wp.mil.pl
strona internetowa www.opole.wku.wp.mil.pl

O NSR i zawodowej służbie wojskowej możesz przeczytać w broszurach będących w posiadaniu Gminnego Centrum Reagowania Urzędu Miejskiego w Niemodlinie III piętro pokój nr 63, telefon kontaktowy 77 4606295 wewn.218.