Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Otwarty konkurs ofert

26-01-2017

Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integracji.

Pobierz plik: PDFOgłoszenie o konkursie.pdf (1,55MB)
PDFOgłoszenie o wynikach konkursu.pdf (273,16KB)