Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czesi z wizytą roboczą w sprawie projektu „Transgraniczne dziedzictwo rodu Praschma”

Delegacja z naszego partnerskiego miasta Prażmo na czele ze starostą miasta Markiem Kaniokiem, gości dziś (01.02.2017r.) w Niemodlinie. Tematem rozmów jest wspólna realizacja projektu „Transgraniczne dziedzictwo rodu Praschma”. Biorąc pod uwagę trwającą właśnie rewitalizację Zamku, gmina Niemodlin, która jest właścicielem muru i bastei, obiektów najbardziej wyeksponowanych przy głównym szlaku komunikacyjnym miasta, jak i ruchu tranzytowego, podjęła decyzję o rozpoczęciu wykorzystania potencjału związanego z rodem Praschma i rewitalizacją Zamku. Projekt ma na celu ukazanie, jak na przestrzeni wieków na ziemiach śląskich przenikały się różne kultury i narodowości. Doskonale widać to na przykładzie rodu Praschma. Jest to czeski ród szlachecki wywodzący się z Moraw, który stał się właścicielem dóbr niemodlińskich pod koniec XVIII w. i był ich właścicielem do 1945r. Dzięki realizacji polsko-czeskiego projektu możliwe będzie przybliżenie mieszkańcom obu stron pogranicza i wspólnej historii tych ziem. Przypomnijmy, że w ramach projektu wykonany będzie też m.in. remont fragmentu zabytkowego muru wraz z basteją należącymi do gminy Niemodlin wraz z ich doświetleniem (ogłoszono już przetarg). Gmina Niemodlin na realizację projektu otrzyma dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka, UM Niemodlin