- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Niemodlin ma Młodzieżową Radę Gminy!

02-02-2017

Młodzieżowa Rada Gminy Niemodlin już obraduje! W dniu 31 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie. W obradach uczestniczyła burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz, zapoznając nowych radnych z zadaniami Młodzieżowej Rady. Podczas pierwszego posiedzenia młodzież złożyła przyrzeczenia, dokonano też wyboru przewodniczącego i zastępcy. Burmistrz zaprosiła także młodzież na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Niemodlinie. Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin trwa 2 lata. Młodzież do Rady została wytypowana przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Niemodlina i Graczy.

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Niemodlin:

1. Bąk Wiktoria,
2. Chrobot Ewelina,
3. Dybek Jakub,
4. Jukowska Katarzyna - przewodnicząca Rady
5. Kasperska Martyna,
6. Krawczyk Maja - wiceprzewodnicząca Rady
7. Mamczyńska Julia,
8. Stadnik Wiktoria,
9. Szpringiel Filip.

Do zadań Młodzieżowej Rady należą m.in.: konsultowanie na wniosek organów Gminy projektów uchwał, planów, programów i innych dokumentów, przekazanych jej przez organy Gminy, konsultowanie z własnej inicjatywy planów, programów i innych dokumentów będących w posiadaniu Burmistrza Niemodlina, przekazywanie organom Gminy własnych inicjatyw działań na rzecz młodzieży, monitorowanie potrzeb młodzieży, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat funkcjonowania Rady w strukturach samorządu terytorialnego.

DSC_0340.jpeg
DSC_0341.jpeg
DSC_0343.jpeg

Artur Pieczarka, UM Niemodlin