Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Niemodlin podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wraz z Załącznikiem, otwarty konkurs na realizację zadania publicznego

09-02-2017

Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Niemodlin podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wraz z Załącznikiem - otwarty konkurs na realizację zadania publicznego polegającego na aktywizacji społecznej osób starszych.

Pobierz Ogłoszenie: PDFZarządzenie.pdf