Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Porozumienie w celu ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń

10-02-2017

Burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz w dniu 7 lutego 2017 r. podpisała porozumienie dotyczące współpracy w ramach którego, realizowany jest „Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu”. Na mocy porozumienia zadaniem gmin jest informowanie mieszkańców o możliwości uzyskania dofinansowania w formie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, pomoc w udostępnianiu wzorów druków, udzielanie wyjaśnień oraz przekazywanie materiałów informacyjno-promocyjnych. Mając na celu upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu lub uniknięciu niskiej emisji, wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji proekologicznych w regionie, WFOŚiGW w Opolu od 1 października 2016 r. udziela pożyczek umożliwiających finansowanie przedsięwzięć polegających na: wymianie źródeł ciepła w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na nowoczesne o wyższej sprawności - Program EKO-PIEC; termoizolacji domów jednorodzinnych, w tym: wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropodachu, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą - Program EKO-TERM; termomodernizacji domów jednorodzinnych, obejmującej termoizolację wraz z wymianą źródła ciepła na nowoczesne o wyższej sprawności - Program EKO-DOM; zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w domach jednorodzinnych istniejących lub będących w budowie.

Szczegóły o udzielanych pożyczkach na stronie: http://www.wfosigw.opole.pl

Fundusz1.jpeg

źródło: WFOŚiGW w Opolu