- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zima atakuje, przypomnijmy więc o pewnych obowiązkach...

13-12-2012

Właściciel, zarządca budynku, użytkownicy terenów służących komunikacji publicznej oraz zarządcy dróg mogą zostać ukarani jednorazowym mandatem w wysokości co najmniej 500zł za nieusuwalnie lodu, śniegu i błota. Natomiast sąd ma prawo ukarać ich karą w wysokości wielokrotności tej kwoty. Odpowiadają też za wypadki na podlegającym im terenie i sąd może od nich zasądzić odszkodowanie oraz zadośćuczynienie dla poszkodowanych.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.) za usuwanie śniegu i lodu z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości odpowiada właściciel lub zarządca. Takim chodnikiem jest wydzielona część drogi publicznej, która służy do ruchu pieszego i jest położona bezpośrednio przy nieruchomości. Na właścicielu i zarządcy ciąży również obowiązek odśnieżania i usuwania lodu, który zalega w bramie i na podwórzu posesji.
Gdy nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, to ten obowiązek obciąża ich solidarnie. Oprócz właścicieli budynku za odśnieżanie odpowiadają również użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, zarządcy oraz inni użytkownicy, a także inne podmioty, które nią władają. Chodnik położony wzdłuż należącej do nich nieruchomości muszą odśnieżyć nawet wówczas, gdy stoi na nim kiosk, ponieważ na właścicielu kiosku nie ciąży taki obowiązek.
Właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać i usuwać lodu z chodnika, na którym znajduje się płatny postój lub część przeznaczona na odpłatne parkowanie samochodów. Wtedy śnieg i lód z tej powierzchni musi usunąć zarząd drogi, który pobiera opłaty od właścicieli parkujących samochodów.
Właściciel posesji musi też zadbać o usuwanie sopli z dachów zabudowań znajdujących się na jego terenie, a także o pozbycie się stamtąd nadmiaru śniegu.
Obowiązkiem właściciela budynku jest też uprzątnięcie zalęgającego śniegu z dachu. Właściciele lub zarządcy, którzy nie wywiążą się z obowiązku odśnieżania dachu, mogą zostać ukarani. Może również zostać wprowadzony natychmiastowy zakaz używania obiektu, co dotyczy szczególnie hipermarketów, hal sportowych lub targowych oraz magazynów wówczas, gdy zalegający na dachu śnieg stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
Najgorsza jest sytuacja, gdy śnieg rozpuści się w jakimś stopniu, następnie zamarznie, a na nim zbierają następne warstwy. Gdy śnieg zamienia się w lód, waży tyle co woda, czyli metr sześcienny waży blisko tonę.
Jaka kara za nieodśnieżanie?
Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

O czym przypominają:
Gminne Centrum Reagowania i Straż Miejska