Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Wkrótce konsultacje społeczne w sprawie nadania nowych nazw ulic

02-03-2017

W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Rada Miejska w Niemodlinie w dniu 27 lutego br. podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych celem umożliwienia mieszkańcom Gminy Niemodlin udziału w procesie ustalenia nowych nazw ulic: XX – lecia PRL i XXX – lecia PRL w Graczach oraz ulicy Dąbrowszczaków w Niemodlinie. Szczegółowy opis procedury przebiegu i udziału w konsultacjach zostanie określony w Zarządzeniu Burmistrza Niemodlina i podany do publicznej wiadomości.

WKRÓTCE KONSULTACJE SPOŁECZNE.jpeg