- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Czysta Gmina Niemodlin czyli nowy system gospodarowania odpadami

20-12-2012

254__320x240_1419_pojemniki-recycling.jpeg
 

Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa ta wprowadza z dniem 1 lipca 2013 roku nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmianą w stosunku do obowiązujących dotychczas zasad będzie to, że Gmina z dniem 1 lipca 2013 roku stanie się podmiotem odpowiedzialnym za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązanym do zorganizowania ich odbioru, transportu i zagospodarowania. W zamian za świadczenie wyżej wymienionych usług właściciele nieruchomości będą wnosić do Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji w dziale Aktualności w zakładce Czysta Gmina Niemodlin -  Czysta Gmina Niemodlin czyli nowy system gospodarowania odpadami.