- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Straż Miejska apeluje: ostrożnie z fajerwerkami !

31-12-2012

W okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wzrasta sprzedaż środków pirotechnicznych. Petardy, rakiety, pochodnie, rzymskie ognie - to nieodłączne elementy sylwestrowej zabawy. Nieumiejętne obchodzenie się z nimi jest przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków. Straż Miejska apeluje, by kupować je w sprawdzonych miejscach i zachować szczególną ostrożność przy ich odpalaniu.

Zasady bezpieczeństwa.
1. Zakupu fajerwerków może dokonać tylko osoba pełnoletnia w wyspecjalizowanych sklepach lub stoiskach sprzedaży.
2. Należy je przechowywać w miejscach suchych, z dala od ciepła i bez dostępu do nich dzieci.
3. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania.
4. Odpalenie fajerwerków musi odbywać się wyłącznie pod nadzorem trzeźwej osoby pełnoletniej z zachowaniem szczególnej ostrożności.
5. Nie należy używać niewybuchów oraz uszkodzonych materiałów pirotechnicznych.

Odpowiedzialność prawna.
1.Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim Naruszenie tej normy jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat dwóch.
2. W zakresie używania materiałów pirotechnicznych, powszechnym rozwiązaniem stosowanym w wielu miastach Polski, jest przepis art. 51 KW, w którym opisano czyn polegający na zakłóceniu ciszy, spokoju i porządku publicznego. Przepis nie zawiera ograniczeń czasowych obowiązuje on przez cały rok. Sankcje prawne dla osób powyżej 17 roku życia:
- mandat karny wg taryfikatora w wysokości 100- 500 zł ( w porze nocnej 200 zł).
- wniosek o ukaranie do sądu – grzywna 5000 zł.
Sankcje prawne wobec osób poniżej 17 roku życia używających materiałów pirotechnicznych sprowadzają się do przekazania takich spraw Policji z możliwością skierowania do rozpatrzenia sprawy przez Sąd dla nieletnich.

Komendant Straży Miejskiej w Niemodlinie