Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017r.

28-03-2017

INFORMACJA

O wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.

Burmistrz Niemodlina podaje do wiadomości publicznej, że w wyniku konkursu ofert na: wykonywanie usług z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Niemodlin, udzielił dotacji w wysokości 10.000,00 zł Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Opolski Zarząd Wojewódzki . Podmiot będzie realizował zadanie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 r. w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz w złożonej ofercie.

Informacja podlega opublikowaniu poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.


BURMISTRZ
Dorota Koncewicz