Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Opolska Karta Rodziny i Seniora

30-03-2017

Opolska Karta Rodziny i Seniora jest jednym z narzędzi w ramach Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. Naszym celem jest wsparcie rodzin z co najmniej 2 dzieci, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz osób starszych (seniorów) – mieszkańców województwa opolskiego.
 
W jaki sposób chcemy wspierać ?
Chcemy działać razem, aby wspólnie budować przyjazny klimat dla rodzin i seniorów poprzez wprowadzenie powszechnych zniżek w opłatach za usługi publiczne, głównie w instytucjach podległych jednostkom samorządowym, jak również w innych podmiotach publicznych oraz podmiotach prywatnych.
 
Co to oznacza w praktyce ?
Jeśli mieszkasz na terenie województwa opolskiego i:
•    wychowujesz co najmniej dwoje dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę  
•    lub wychowujesz jedno dziecko niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
•    lub ukończyłaś/eś 65 lat
•   lub sprawujesz stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wiek, z którą łączą Cię więzy rodzinne lub powinowactwo z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym to możesz złożyć wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Do współpracy zapraszamy również instytucjonalne domy dziecka, czyli placówki opiekuńczo-wychowawcze.
 
Jakie zniżki?
Na naszej stronie internetowej na bieżąco informujemy o zniżkach:
•    dostępnych na terenie gminy, którą zamieszkujesz,
•    dostępnych na terenie całego województwa opolskiego – niezależnie od miejsca zamieszkania (oczywiście w naszym województwie)
•    dostęnych na terenie kraju
 
Co jest ważne !
Zniżki mogą się różnić – w przypadku, gdy wychowujesz więcej niż 2 dzieci – możesz otrzymać więcej zniżek, ale niekoniecznie. To Partner Opolskiej Karty Rodziny i Seniora – przedsiębiorca / instytucja decyduje o tym, jakie oferuje zniżki i dla kogo – my przekazujemy Ci informację na temat tych zniżek, dbamy o Twoje prawa i obowiązki jako posiadacza karty, a także pracujemy nad tym, aby oferowanych zniżek stale przybywało!
 
Więcej informacji: http://dlarodziny.opolskie.pl/

okris.jpeg