- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Świetlica w Rzędziwojowicach już otwarta

03-01-2013

W dniu 31.12.2012 roku z udziałem Antoniego Konopki – członka Zarządu Województwa Opolskiego odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Rzędziwojowicach. Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rzędziwojowicach” i współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 - działanie Odnowa i rozwój wsi.
Projektantem zadania była Pracowania Atrium Piotr Władyka z Nysy, natomiast wykonawcą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „DEK-REM” Arkadiusz Bączkowski, Janików ul. Batorego 35.
Pierwotnie wartość zadania wynosiła 448 925,17 zł w tym dotacja z PROW 273 734,00 zł, w wyniku naliczenia kar umownych w wysokości 101 008,35 zł, wartość zadania zmniejszyła się do kwoty 347 916,82 zł, w tym dotacja z PROW 212 144,00 zł, wkład Gminy Niemodlin – 135 772,82 zł.
Inwestycja polegała na przebudowie świetlicy, w wyniku, której uzyskano salę widowiskową z zapleczem kuchennym i sanitarnym, przeprowadzono termomodernizację budynku, malowanie, wymianę okien i drzwi, wymianę systemu grzewczego, instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej.
Celem projektu była poprawa stanu i dostępności infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich poprzez remont świetlicy wiejskiej.
2.jpeg
1.jpeg