- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Informacja dla osób ubiegających się o lokale gminne

15-01-2013

Informuję mieszkańców, że na podstawie Uchwały Nr XXIX/235/05  Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 czerwca 2005r. (z późniejszymi zmianami), listy osób zakwalifikowanych do najmu lokali z 2012r. tracą ważność z upływem roku kalendarzowego na jaki zostały sporządzone. Osoby, których wnioski o przydział lokalu nie zostały zrealizowane w roku 2012, podlegają ponownej weryfikacji na podstawie aktualnych danych dotyczących warunków mieszkaniowych i materialnych wnioskodawcy.

W związku z powyższym warunkiem ponownego wpisania na listę osób ubiegających się o wynajem mieszkania jest złożenie wniosku o przydział lokalu w terminie do dnia 31 stycznia 2013r.

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie ZGKiM w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 3, w godzinach pracy jednostki (od poniedziałku do piątku w godz. 7ºº- 15ºº) lub do pobrania tutaj -  PDFwniosek.pdf (42,54KB)

 
Mirosław Stankiewicz
Burmistrz Niemodlina