Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Rozpoczęto przebudowę dróg w ulicach Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie.

12-04-2017

Rozpoczęły się roboty drogowe związane z przebudową dróg w ulicach Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie. To jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji na terenie gminy Niemodlin. Powstaną nowe nawierzchnie jezdni, chodniki oraz miejsca do parkowania. Przebudowywane drogi gminne zlokalizowane są w rejonie osiedla mieszkaniowego, zabudowy jednorodzinnej, szkoły oraz obiektów sportowo - rekreacyjnych. Ulica Tysiąclecia poprzez ul. Sportową stanowi połączenie z drogą krajową nr 46, prowadzącą m.in. do autostrady A4. Ulica Tysiąclecia ma również bezpośrednie połączenie z drogą powiatową 1516, która łączy się z drogą wojewódzką nr 405. Celem ogólnym projektu jest podniesienie standardu infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych. Wykonane zostaną trzy wyniesione przejścia dla pieszych z ich doświetleniem. Obecnie jezdnie posiadają częściowo nawierzchnię bitumiczną, częściowo betonową w złym stanie technicznym - liczne pęknięcia, nierówności i ubytki. Chodniki są zniszczone i nierówne. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów wykonana będzie z betonu asfaltowego, a chodniki z kostki betonowej. Powstaną także dodatkowe miejsca parkingowe celem wyeliminowania parkowania na jezdni. W ramach inwestycji wykonane będzie też odwodnienie powierzchniowe jezdni i chodnika.

Utrudnienia w rejonie ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie potrwają maksymalnie do końca października 2017r. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Brzegu. Koszt inwestycji gminnej wyniesie 1 167 350 zł.

DSC_0608.jpeg
DSC_0618.jpeg
DSC_0619.jpeg
DSC_0626.jpeg
DSC_0631.jpeg
DSC_0635.jpeg
DSC_0654.jpeg
DSC_0659.jpeg

Artur Pieczarka, UM Niemodlin