Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Roboty przy murach i bastei w Niemodlinie

13-04-2017

LOGO.png
Rozpoczęły się prace remontowe przy fragmencie muru i bastei - należących do gminy Niemodlin - zlokalizowanych przy drodze krajowej nr 46 i przed Zamkiem Książęcym Niemodlin. Remont polega na oczyszczeniu powierzchni muru kamiennego i ceglanego m.in. z graffiti, odsoleniu i osuszeniu muru, uzupełnieniu ubytków w murze, usunięciu spoin cementowych i cementowo-wapiennych oraz zastąpieniu ich zaprawą wapienną, skuciu wtórnych tynków wewnątrz bastei, założeniu prętów stalowych w miejscach pęknięć, wykonaniu izolacji pionowej, hydrofobizacji muru oraz bastei, przełożeniu i uzupełnieniu dachówki ceramicznej - karpiówki na murze i bastei oraz rekonstrukcja i zwieńczenia bastei wg. materiałów archiwalnych. Wyremontowany obiekt w centrum miasta zostanie także doświetlony.   

Przypomnijmy, że gmina Niemodlin pozyskała pieniądze na projekt „Transgraniczne dziedzictwo rodu Praschma” z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt powstał dzięki współpracy z Prażmem – miastem partnerskim Niemodlina. W związku z rewitalizacją Zamku Książęcego Niemodlin, gmina Niemodlin, która jest właścicielem muru i bastei, obiektów najbardziej wyeksponowanych przy głównym szlaku komunikacyjnym miasta, podjęła decyzję o rozpoczęciu wykorzystania potencjału związanego z rodem Praschma i rewitalizacją Zamku.

Wykonawcą remontu jest specjalistyczna firma Rachtan Art Restauro z Krakowa wybrana w drodze przetargu ogłoszonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie spośród 9 nadesłanych ofert. Prace konserwatorskie prowadzi podwykonawca Maximus Laude sp. z o.o. także z Krakowa. Koszt remontu muru i bastei wyniesie 84 870 zł. Z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 77,9%, kwota 66 113 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa - 4,58%, kwota 3 887 zł. Wkład własny gminy Niemodlin - 17,52%, 14 869 zł. Zakończenie robót jeszcze przed rozpoczęciem sezonu turystycznego.

DSC_0694.jpeg
DSC_0699.jpeg
DSC_0702.jpeg
DSC_0703.jpeg
DSC_0705.jpeg
DSC_0707.jpeg
DSC_0709.jpeg
DSC_0729.jpeg
DSC_0736.jpeg
DSC_0737.jpeg
DSC_0742.jpeg
DSC_0740.jpegArtur Pieczarka, UM Niemodlin