Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Radni obradowali podczas XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie

05-05-2017

Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie odbyła się w dniu 27 kwietnia 2017r. Podczas obrad burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz udzieliła informacji z pracy międzysesyjnej. Radni zapoznali się ze sprawozdaniami: z realizacji Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016, z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Niemodlin oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 rok, a także z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie z uwzględnieniem realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niemodlin za 2016 rok. Omówiono także ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Podczas XXXVIII sesji radni przyjęli uchwały w sprawach: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sady, określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Niemodlin, w sprawie zmiany Budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017 oraz w sprawie Statutu Gminy Niemodlin.

DSC_0071.jpeg
DSC_0073.jpeg
DSC_0074.jpeg
DSC_0061.jpeg
DSC_0064.jpeg
DSC_0075.jpeg

Artur Pieczarka, UM Niemodlin