Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Wkrótce ruszy budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze - Gościejowice

22-05-2017

Burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz podpisała umowę z Katarzyną Wróblewską, prezesem spółki SENTBUD Obsługa Inwestycji z Wrocławia, wykonawcą budowy kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze - Gościejowice. Roboty zaczną się już w czerwcu, a powinny zakończyć do 28 września 2017r. Koszt zadania wyniesie 2 149 339 zł. W ramach inwestycji przewiduje się budowę 8,375 km kolektora kanalizacyjnego z miejscowości Gracze do miejscowości Gościejowice, mającą za zadanie skierowanie ścieków ze zdekapitalizowanej oczyszczalni w Graczach do oczyszczalni w Gościejowicach, służącą poprawie gospodarki ściekowej, ochronie wód powierzchniowych zlewni Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu "Bory Niemodlińskie". Budowa kolektora umożliwi w przyszłości przyłączenie do sieci kanalizacyjnej sołectwa znajdujące się przy trasie przebiegu kolektora.

DSC_0871.jpeg
DSC_0873.jpeg

Artur Pieczarka, UM Niemodlin