Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Mury i basteja przed Zamkiem Książęcym odrestaurowane i doświetlone

29-05-2017

LOGO.png
Przed odnowionymi murami i basteją w Niemodlinie podsumowano realizację projektu „Transgraniczne dziedzictwo rodu Praschma”.
Uroczyste odsłonięcie obiektu po remoncie odbyło się o godz.21:00 w dniu 26 maja 2017 r. w asyście wojsk rekonstrukcyjnych i zaproszonych gości. Doświetlenie muru i bastei zostało uruchomione po raz pierwszy. Przypomnijmy, że miasta partnerskie Niemodlin oraz Prażmo podjęły się realizacji wspólnego projektu, na który przyznano dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Wstęgę przecięli burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz, sekretarz Euroregionu Pradziad Arnold Hindera, starosta Prażma Marek Kaniok, dyrektor TAURON Dystrybucja Regionu Opole Janusz Pisarek, dyrektor GDDKiA Oddział Opole Przemysław Maliszkiewicz, menadżer Zamku Książęcego Joanna Kardasińska oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Zbigniew Palak. Podczas podsumowania projektu obecni byli także m.in.: dr Janina Domska, radni Rady Miejskiej w Niemodlinie, dyrektorzy jednostek gminnych, przedstawiciele stowarzyszeń, mieszkańcy Niemodlina oraz Prażma. Burmistrz Niemodlina podziękowała wiceburmistrzowi Aleksandrowi Juszczykowi, projektantom, Piotrowi Opałce z pracowni Archi-Concept i Michałowi Kaczmarzykowi z pracowni Qbik, autorom projektu budowlanego oraz oświetleniowego, wykonawcom prac budowlanych i oświetleniowych Juli Mazur–Żądło z firmy Maximus-Laude, Markowi Brodali z Zakładu Projektowo - Wykonawczego Instalacji Elektrycznych oraz za pieczę konserwatorską nad realizacją tego zadania przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Elżbiecie Molak, konserwatorowi Adamowi Jasiewiczowi oraz inspektorowi nadzoru Krzysztofowi Wartenbergowi. Pamiątkowe mapy otrzymali starosta miasta Prażmo oraz menadżer Zamku Książęcego w Niemodlinie.

Biorąc pod uwagę trwającą rewitalizację Zamku w Niemodlinie, gmina Niemodlin, która jest właścicielem muru i bastei, obiektów najbardziej wyeksponowanych przy głównym szlaku komunikacyjnym miasta, podjęła decyzję o wykorzystaniu potencjału związanego z rodem Praschma i rewitalizacją Zamku. Celem projektu było przygotowanie podwalin dla utworzenia nowego, transgranicznego produktu turystycznego "Szlak Śladami Rodu Praschma" bazującego na dziedzictwie kulturowym rodu Praschma, który stał się właścicielem dóbr niemodlińskich pod koniec XVIII w. i był ich właścicielem do 1945r. Dzięki realizacji polsko-czeskiego projektu możliwe będzie przybliżenie mieszkańcom obu stron pogranicza i wspólnej historii tych ziem. Wykonawcą remontu muru i bastei przed Zamkiem w Niemodlinie jest specjalistyczna firma Rachtan Art Restauro z Krakowa wybrana w drodze przetargu ogłoszonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie spośród 9 nadesłanych ofert. Prace konserwatorskie prowadził podwykonawca firma Maximus Laude sp. z o.o. także z Krakowa. Koszt remontu muru i bastei wyniósł 84 870 zł. z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 77,9%, kwota 66 113 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa - 4,58%, kwota 3 887 zł. Wkład własny gminy Niemodlin - 17,52%, 14 869 zł.

 

 

Artur Pieczarka, UM Niemodlin